• RSS
  • Twitter
  • FaceBook
Home > White Papers > Cisco > Inomhuspositioneringstjänster från Cisco

Inomhuspositioneringstjänster från Cisco

By: Cisco
Cisco

Positioneringstjänster för inomhusbruk har funnits tillgängliga under många år, men det är först på senare tid som affärsnyttan i dessa system har blivit uppenbar. Peter Jerhamre berättar mer om dessa tjänster och den bakomliggande tekniken som nyttjar Cisco trådlösa wifi nät och BLE.

Email this page
Published:  Sep 20, 2017
Type:  Webinar
Tags : 
bakomiliggande, dessa system, manga, funnits, tillgangligaCommunity Area

Log in | Register

Solution Center

Follow TechGenix on Twitter